Chilankhulo cha Slavoni: kuzungulira kwa Solomoni

Kulosera kopatulika ndi bwalo la Solomoni lachinsinsi linali lotchuka kwambiri ku Russia. Kulengedwa kwa "gudumu la chuma" kumatchulidwa ndi wolamulira wakale - Mfumu Solomon, wolemekezeka ndi nzeru zake ndi nzeru zake. Pa mwambowu, magwiritsidwe ntchito amodzi, omwe anapangidwa ndi matsenga akale. Iwo ali ndi tanthawuzo lalikulu lomwe lingakhudze tsogolo. Kugawidwa ndi gulu la Solomoni sikungopereka yankho la funso, komanso limasonyeza njira yochotsera zovuta pamoyo.

Chisangalalo cha Mfumu ya Solomo

"Pa tsiku lachisanu ndi chiwiri kuchokera kumapeto kwa nyengo yonse ya mwezi, Mfumu Solomo inalamula kuti apange mzere wamatsenga, kukonzekera zam'tsogolo ndi kupereka mayankho ku mafunso aliwonse." Mzere wa Solomoni wagawidwa mu magawo 26 ofanana. Mu gawo lirilonse mu dongosolo lofotokozedwa bwino, chiwerengero cha chiwerengero cha 1 mpaka 100 chalembedwa. Nambala iliyonse imabisa kuneneratu. Pakatikati mwa bwaloli ndi danga lachiwiri, laling'ono. Zimasonyeza dzuwa kapena nyenyezi ya Solomo.

Njira yamatsenga

Pa mwambo, mbewu ya tirigu kapena mwala wawukulu ayenera kugwiritsidwa ntchito. Onetsetsani, molongosola momveka bwino ndi molondola funsolo, kulilengeza mokweza. Ndi chala chachindunji ndi dzanja lamanja, tenga njere, iponyeni mkatikati mwa bwalo. Ngati njere imagwera pamalo opanda kanthu, muyenera kusiya kumangoganiza ndikubwerenso tsiku lina losavuta. Ngati njere ikugwa pa chiwerengero cha chiwerengero, ulosiwu pansi pa chiwerengero ichi udzakhala yankho la funso lomwe adafunsidwa. Kuphatikiza pa kufotokoza zamatsenga, njirayi ingagwiritsidwe ntchito kusankha Masalimo omwe muyenera kuwerenga kuti mulandire thandizo la Mulungu kuti muthe kuthetsa vuto limene munthu akuganiza kuti akufunsa. Wamasulira ali ndi mayankho 100.

Kutanthauzira kuombeza ndi bwalo la Solomoni (1-15):

 1. Ndi vuto lalikulu, munthu, iwe udzatsiriza bizinesi yako, tchimo lalikulu. Iwe mwini ndiwe wolakwa, munthu, uvomereza kuti iwe sumafa.
 2. Iwo adzabweretsa ku sram ndi ma alarm, anthu, pa inu. Iwe uli ndi mkwiyo kwa yemwe, chenjerani ndi izo, iwe udzakhala wonyozedwa mopanda pake.
 3. Pa chuma ndi zabwino, anthu, tembenukani. Siziyenera kungozembetsa mkuwa, ndi bwino kukhala nazo.
 4. Mulungu ndiye nkhoswe yanu. Iwe, munthu, usaope, usadandaule ndi chirichonse, iwe udzapulumutsidwa kwa adani, njira yabwino idzakhala.
 5. Pewani kuchita zoipa kwa anthu, koma inu simudzakhala nokha. Kupirira mpaka mapeto, munthu, iwe udzakhala wolimba.
 6. Zidzakhala, munthu, kwa inu pa chifuniro chanu, koma posachedwa.
 7. Posachedwa, anthu, mumakhala osangalala. Njira yanu ndi yosangalatsa komanso yokoma mtima.
 8. Kuchokera kuchisoni mpaka ku chimwemwe, kuchokera ku matenda kupita ku thanzi Ambuye adzakupatsani inu.
 9. Osati kukangana, munthu, iwe sudzapeza zomwe iwe ukufuna. Konzani njira yanu.
 10. Njira yanu ndi umbombo, yolakwika.
 11. Adani anu, anthu, adzamenyana.
 12. Inu mwalenga zabwino zambiri, munthu, Mulungu amakupatsani inu zabwino zonse.
 13. Musati mutenge inu, anthu, inu mukufuna chiyani, ena apatsidwa. Amadziwa choonadi, koma amaiwala.
 14. Lonjezerani kwa Mulungu, Ambuye adzakupulumutsani ndi kukhala achisomo ku choipa.
 15. Chikondi cha Ubale, kulemekeza onse. Lemekeza Mulungu, opani Mulungu.
Mfumu Solomo inali ndi ziphunzitso zambiri, koma ankaona zamatsenga kukhala luso ndi sayansi pamwamba pa ziphunzitso zina zonse. Atatsiriza kulosera ndi bwalo la Solomoni, atalandira mayankho ogwira mtima, nkofunika kuyamika mfumu yanzeru.